Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Физичка својства Земљине унутрашњости

Студијски програм:
Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS)
Палеонтологија (IX семестар -DAS)
Регионална геологија (IX семестар -DAS)
Геофизика (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Физичка својства Земљине унутрашњости
Предавачи:
проф. др Весна Цветков
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студент овлада основама сложених физичких процеса, који се дешавају на површи Земље и у њеној унутрашњости, као и геофизичким поступцима, који се примењују за испитивање физичких својстава и грађе Земљине унутрашњости.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за изучавање физичких својстава и грађе Земљине унутрашњости, као и основа за даље усавршавање у овој области на вишим нивоима студија.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Место и значај геофизичких метода за решавање проблема грађе Земљине унутрашњости. Значај познавања процеса у Земљи за анализу података мерених на Земљиној површи. Дефинисање зоналног модела Земље на основу резултата сеизмолошких истраживања (дисконтинуитети, агрегатна стања зона). Расподела густине у Земљиној унутрашњости. Расподела топлоте (извори топлоте, пренос топлоте) и притиска у Земљиној унутрашњости. Процеси у мантлу. Порекло Земљиног магнетног поља. Телурске струје. Облик Земље, одређивање елипсоида и геоида. Промене облика Земље (пулсације, ротација). Геофизичке основе савремених геотектонских теорија.

Практична настава
Решавање теоријских и практичних проблема. Израда семинараског рада на задату тему.

Литература:
  1. Главатовић, Б., 2005: Основи геонаука. Сеизмолошки завод Црне Горе, Подгорица.
  2. Telford, W., M., Geldart, L. , P., Sheriff, R. , E., Keys, D. , A., 1995: Applied Geophysics. Cambridge University Press, Cambridge.
  3. Heiskanen, W., A., Moritz, H., 2000: Физичка геодезија. Грађевински факултет, Београд.
  4. Избор радова из водећих геофизичких часописа
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава15
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти