Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геофизички мониторинг

Студијски програм:
Геофизика (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Геофизички мониторинг
Предавачи:
доц. др Дејан Вучковић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање основних искустава у вези примене и извођења геофизичког мониторинга, кроз издвајање свих поступака аквизиције који представљају вид геофизичког мониторинга, као и практично упознавање са специфичностима извођења мониторинга у домену појединачних геофизичких метода.
Исход предмета:
Наставом се постиже основа за даља усавршавања у погледу извођења геофизичког мониторинга, као и овладавање основним техникама рада и обраде података и разумевање процеса директног и инверзног моделовања у домену времена.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријске поставке о техникама геофизичке аквизиције оријентисане на мониторинг, проблеми дискретизације података, дигитална обрада сигнала, континуални и секвенцијални мониторинг, алијасинг и проблеми реконструкције (регресије) праћене аналогне функције. Појам моделовања и интерпретације, примена података геофизичког мониторинга.

Практична настава
Рачунске вежбе из домена декомпозиције спектра, филтрирања, алијасинга и функције регресије. Практичне вежбе из домена геофизичког мониторинга и адекватне параметризације. У оквиру вежби студенти се припремају за израду семинарског рада.

Литература:
  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Вучковић Д.,2006: Геофизичко 3Д моделовање полупростора коришћењем априори података Докторска дисертација, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду
Метода извођења наставе:
Теоријске поставке изложене кроз мултимедијалне презентације и одговарајуће прорачуне на школској табли, уз практичне демонстрације мерења актуелним мерним системима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти