Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Магнетометрија и палеомагнетизам

Студијски програм:
Геофизика (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Магнетометрија и палеомагнетизам
Предавачи:
проф. др Весна Цветков
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студент овлада интерпретацијом аномалија магнетног поља Земље, као и теоријским поставкама палеомагнетизма.
Исход предмета:
Исход је у практичној примени резултата истраживања магнетног поља Земље у оквиру различитих врста геолошких истраживања, као и у практичној примени палеомагнетизма код дефинисања геодинамачких процеса.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Базе геомагнетских података. Геомагнетски премер. Обрада магнетометријских података (терестичких и аеромагнетских). Формирање ГРИД-а, Филтрирање. Декоругација. Обрада и интерпретација ТМИ. Ексцентричност геомагнетских аномалија (конвенционе и неконвенционе трансформације ТМИ). Визуелизација магнетометријских података. Дирекни и обрнут задатак. Квантитативна и квалитативана интерпретација магнетометријских података.Трансформације ТМИ независне од својства геомагнетског поља. Критеријуми избора изданка-профила за палеомагнетна испитивања. Мерења на терену. Компонентална анализа. Теренски тестови стабилности. Фишерова расподела. Одређивање вектора средње магнетизације. Магнетска својства стена и минерала. Анализа АМС. Примена палеомагнетских испитивања.

Практична настава
Вежбе су рачунске, уз коришћење програма и то како на математичким моделима, тако и на подацима добијеним са терена.

Литература:
  1. Драгољуб Стефановић, 1978: Геомагнетске методе истраживања, Завод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава35
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти