Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи гемологије

Предавачи:
доц. др Зоран Миладиновић, проф. др Сузана Ерић
Студијски програм:
Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Палеонтологија (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Регионална геологија (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геофизика(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студент упозна са основним аспектима гемологије.
Исход предмета:
Савладавањем градиваиз предмета студент је оспособљен да решава проблеме у вези са јувелирним камењем, а стиче и основу за даље студирање односно продубљивање градива.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у гемологију.Механичке особине јувелирног камења.Физичке особине јувелирног камења. Основне форме брушења јувелирног камења.Методе проучавања јувелирног камења.Основе лапидархих техника.Основе процене јувелирног камења.Основне карактеристике дијаманта као јувелирног камена.Обојено јувелирно камење (варијетети корунда, варијетети берила)Симуланти природног јувелирног камења.Вештачко добијање јувелирног камења.

Практична настава
Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.

Литература:
  1. Солодова П., Андреенко А., Гранадшикова Д., (1985): Определение ювелирних камней, Мир, Москва.
Метода извођења наставе:
На предавањима Power point презентације по методским јединицама. Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава10
Семинари45
Додатни услови оцењивања: -