Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Палеогеографија

Предавачи:
проф. др Драженко Ненадић, Јелена Стефановић
Студијски програм:
Палеонтологија (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Регионална геологија (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геофизика(VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са физичко-географским приликама током геолошке историје Земље, узроком њиховог појављивања и последицама које су оставиле за собом.
Исход предмета:
Схватање палеогеографског развоја наше планете од тзв. „космичке фазе“ до савременог периода и могућности предвиђања даљег развића ових процеса.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Развој палеогеографије. Елементи предела (копно, море, прелазне области). Значај тектонских покрета у палеогеографији. Формирање атмосфере, хидросфере, биосфере и њихова еволуција кроз геолошку историју Земље. Палеоклиматологија и еволуција климе кроз геолошку историју. Појаве и узроци заглечеравања у геолошкој прошлости Земље. Различити типови палеогеографских карата.

Практична настава
Видео пројекције научних серијала значајних са гледишта палеогеографије. Демонстрација атласа палеогеографских карата. Основни принципи израде палеогеографске карте. Израда самосталног рада где се детаљно разрађују палеогеографске карактеристике одређене области током неке периоде.

Литература:
  1. ЕРЕМИЈА М., 1980: Палеогеографија.- Рударско-геолошки факултет у Београду, 1-316, Београд.
  2. НЕНАДИЋ Д., 2001: Палеогеографске карактеристике прелесних квартарних наслага Београда и ближе околине.-Весник, 51, 1-12, Београд.
  3. НЕНАДИЋ Д., 2002: Палеогеографске карактеристике Београда и ближе околине током млађег квартара.- Весник 52, 5-19, Београд.
  4. РАБРЕНОВИЋ Д., КНЕЖЕВИЋ С. И РУНДИЋ Љ. 2003: Историјска геологија.- Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-268, Београд.
  5. STANLEY M. STEVEN, 1992: Exploring Earth and Life through Time.- W.H. Freeman and Company, 1-538, New York.
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -