Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геологија фосилних горива

Предавачи:
проф. др Александар Костић, проф. др Драгана Животић, проф. др Јелена Миливојевић, мастер Николета Алексић, Бојана Џинић
Студијски програм:
Економска геологија (V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Палеонтологија (V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Петрологија и геохемија (V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Регионална геологија (V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геофизика(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са генезом, карактеристикама и дистрибуцијом фосилних горива у седиментним басенима, посебно нафте, гаса, уљних шејлова и угљева.
Исход предмета:
Овладавање општим и специфичним знањима из домена геологије фосилних горива. Стицање неопходних знања за даље усавршавање у области геологије лежишта нафте, гаса, уљних шејлова и угља.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Подела, карактеристике и значај фосилних горива: нафта, гас, уљни шејлови, нафтни пескови, угљеви. Хемијске и физичке особине фосилних горива. Генеза фосилних горива. Седиметни басени, средине седиментације и акумулацијa органске супстанце. Процеси трансформације органске супстанце. Kонтролни фактори дистрибуције фосилних горива у литосфери. Основи геологије уљних шејлова и нафтних пескова. Основи геологије нафте. Основи геологије угља. Ресурси и резерве фосилних горива у свету и код нас.

Практична настава
Анализа макроскопских и микроскопских карактеристика различитих фосилних горива: нафта, резервоар и матичне стене за нафту и гас, уљни шејлови, нафтни пескови, угљеви. Реконструкција конседиментационе историје.

Литература:
  1. Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте. РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр.
  2. Ерцеговац, М., 1990: Геологија уљних шкриљаца. Грађевинска књига, 180 стр.
  3. Николић, П. и Димитријевић, Д., 1990: Угаљ Југославије. Проналазаштво, Београд, 462 стр.
  4. Thomas L., 2002: Coal geology. -John Wiley & Sons Ltd, San Francisco, CA, 384 pp.
  5. Група аутора, 1975: Геологија Србије – каустобиолити (књига VII), РГФ, Београд.338 стр.
Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама и кроз тестове.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања15
Практична настава15
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти

DIMESEE-2: Dubrovnik International ESEE Mining School: Implementing innovations