Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Настанак и развој живог света

Предавачи:
проф. др Јелена Миливојевић, Бојана Џинић
Студијски програм:
Геологија(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геофизика(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је стицање знања о еволуцији живог света на Земљи.
Исход предмета:
Студенти стичу знања о појављивању, развоју и изумирању различитих група организама кроз геолошко време, као и променама палеогеографских и палеоеколошких прилика у историји Земље.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Први облици живота. Теорије о настанку прве ћелије способне за деобу. Најстарије познате фосилне групе. Најпознатије фосилне биоценозе безскелетних организама. Прва еволуциона експлозија. Велика диверзификација и ширење многих кола морских организама. Освајање копна. Најстарије копнене биљке. Појава првих диносауруса и првих сисара. Мезозојска доминација диносауруса и других рептила. Обнова живог света после велике катастрофе пре 65 милиона година. Диверзификација сисара. Појава и развој човека.

Практична настава
Практичан рад на фосилном материјалу. Израда презентација самосталних студентских радова.

Литература:
  1. Norman D., 1994: Prehistoric life, The rise of the vertebtates, MacMillan USA, 1-246.
  2. R. Moody., 1980: Prehistoric World. - Optimum Books
  3. J.Ch. Balouet., 1990: Extinct Species of the World. - Barrons, New York
  4. D. Lambert, D. Naish, E. Wyse., 2001: Encyclopedia of Dinosaurs & Prehistoric Life. - A Dorling Kindersley Book, London
  5. S. M. Stanley., 1993: Exploring Earth and Life through Time. - W.H. Freeman and co., New York
Метода извођења наставе:
Предавања уз савремену визелну презентацију, пројекције филмова, практичан рад на фосилном материјалу, учење критичке селекција података за израду самосталних студентских радова на основу стручне литературе и интернета, израда и презентација самосталних радова.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти

DIMESEE-2: Dubrovnik International ESEE Mining School: Implementing innovations