ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Рад са СЦИ листе

Студијски програм:
Хидрогеологија (IV семестар -DOS)
Назив предмета: Рад са СЦИ листе
Предавачи:
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 15
Услов: Oдслушани курсеви прве године, одбрањен Пројекат докторске дисертације
Циљ предмета:
Кандидат треба да покаже да је стекао одговарајуће искуство у писању и публиковању резултата истраживања на високом научном нивоу који обезбеђује објављивање у водећим научним часописима СЦИ листе
Исход предмета:
Овладавање методологијом и искуственим сазнањима самосталног научно-истраживачког рада који резултира израдом научног рада високог нивоа
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава Рад је самостални и везан за тему докторске дисертације. У случају коауторства кандидат мора бити први аутор. Рад се рецензира од стране предметних наставника са докорских студија и мора бити објављен у једном од водећих интернационалних часописа са СЦИ листе, или мора бити обезбеђена потврда о прихватању рада за штампу од стране уредништва часописа

Литература:
  1. Стевановић, З., 1993: „Увод у научно-истраживачки рад“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Mook W., 2006. : „Introduction to isotope hydrologu“, Taylor & Francis, London.
  3. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden .
  4. Mazor E. , 1991.: “Applied chemical and isotopic groundwater hydrology“, Open University Press, Buckingham.
  5. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  6. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  7. Филиповић М., 1980. : „Методика хидрогеолошких истраживања“, Научна књига , Београд.
Метода извођења наставе:
Практичан рад, теренска настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти