Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Енглески језик II

Предавачи:
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Изборни
Инжењерство нафте и гаса(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Сврха предмета је да се обезбеди континуитет учења енглеског језика и код студената развија комуникативну компетенцију на енглеском језику. На тај начин би се оспособљавали не само за коришћење научне и стручне литературе, како би током свог даљег професионалног напредовања могли да прате збивања у области којом се баве, већ и за контакте са иностраним партнерима, било да се ради о изворним говорницима или онима који се служе енглеским језиком као страним или допунским језиком. Ово налаже потребу посвећивања пажње даљем развијању свих језичких вештина (разумевања говора, говора, читања, писања и превођења)
Исход предмета:
Садржај предмета:
Теоријска настава, Практична настава:
Укључује увођење сложенијих језичких структура на стручном тексту, припремање усмених излагања и краћих облика писаног дискурса за академске потребе (писање извештаја, резимеа...)
 1. Volcanic Eruptions
 2. Earthquakes
 3. Word forming processes : derivation-prefixes of negative meaning
 4. Igneous rocks and their classification
 5. Structure :Gerund
 6. Nominal Compounds
 7. Metamorphism
 8. Modal Verbs
 9. Exploration
 10. »One» as impersonal pronoun
 11. Geological Setting of the Mineralized Areas
 12. Cleft sentences
 13. Bor Deposits
 14. Majdanpek
 15. Derivational process: Verbs and nouns derived from adjectives, Adjective forming suffixes
Литература:
 1. Стојадиновић,З. Енглески језик за рударе и геологе, (2005), Рударско-геолошки факултет, Београд
 2. Oxford Dictionary of Earth Sciences,(2003) OUP,Oxford
  Препоручена литература:
 3. Nogas,G.D. A.R. Bolitho, Start English for Science (1990), Longman
  Граматике
 4. Поповић,Љ. и В. Мирић, Граматика енглеског језика,Завет, Београд
 5. Поповић,Љ. и М. Поповић,Граматика енглеског језика кроз тестове, Завет, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбања, консултације, електронски задаци Са целом групом, по мањим групама, у паровима, индивидуално
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
10
30

Предиспитне обавезе Поена
10
20
30
Додатни услови оцењивања: