Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Студијски истраживачки рад

Студијски програм:
Хидрогеологија (X семестар -DAS)
Назив предмета: Студијски истраживачки рад
Предавачи:
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Oдслушани курсеви прве године, одбрањен Пројекат докторске дисертације
Циљ предмета:
Кандидат треба да покаже да је оспособљен за самостални истраживачки рад
Исход предмета:
Оспособљеност за самостални истраживачки рад
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава Истраживачка студија мора бити резултат самосталног истраживачког рада кандидата. У студији се обрађују одређени, специфични аспекти у оквиру тематике завршног рада у којима кандат доказује да је овладао стручном и научном материјом

Литература:
  1. Stevanović, Z., 1993: „Uvod u naučnoistraživački rad“, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
  2. Mook W., 2006. : „Introduction to isotope hydrologu“, Taylor & Francis, London.
  3. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden .
  4. Mazor E. , 1991.: “Applied chemical and isotopic groundwater hydrology“, Open University Press, Buckingham.
  5. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  6. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  7. Filipović M., 1980. : „Metodika hidrogeoloških istraživanja“, Naučna knjiga , Beograd.
  8. Kresic N, 2006: Hydrogeology and groundwater modelling, CRC, Frencis and Taylor
Метода извођења наставе:
Практичан рад, теренска настава, кабинетски рад
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 7
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти