Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Стручна пракса-заштита подземних вода

Студијски програм:
Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Стручна пракса-заштита подземних вода
Предавачи:
доц. др Јана Штрбачки
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 7
Услов: -
Циљ предмета:
Извођење различитих практичних задатака из области санитарне заштите подземних вода: теренска истраживања, кабинетски и лабораторијски рад у различитим фазама истраживања, од идејног пројекта до припреме и израде завршних елабората.
Исход предмета:
Овладавање основним знањима у решавању практичних задатака из домена санитарне заштите подземних вода. Овладавање техникама теренског и кабинетског рада, узорковања вода и стена за лабораторијске анализе, пројектовања и тестирања захвата подземних вода, мониторинга вода, обраде података и др.
Садржај предмета:

Теоријска настава
-

Практична настава
-

Литература:
Метода извођења наставе:
Рад у предузећу или институцији чија је делатност у вези са истраживањем и заштитом подземних вода. Студенти воде радни дневник
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 4 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти