ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Хидрогеохемија

Студијски програм:
Хидрогеологија (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Хидрогеохемија
Предавачи:
доц. др Јана Штрбачки
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са процесима стена-вода, основни процеси формирања хемијског састава подземних вода, моделирање у хидрогеохемији. Заокружење основних сазнања из облести хидрохемије и њене примене за различите потребе у оквиру хидрогеолошких истраживања.
Исход предмета:
Оспособљавање студента за самосталан рад у области хидрогеохемије.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Хемијска равнотежа, однос стена-вода, развој хемијског састава вода од падавина до изданских вода, јонска измена, сорпција, карбонатна равнотежа, разлагање силиката, оксидо-редукциони процеси, биогеохемијски циклус, угљеника, азота, сумпора, гвожђа, фосфора,фактори формирања хемијског састава подземних вода, миграција хемијских елемената (микроелементи и елементи у траговима), радиоактивност подземних вода, однос маломинерализованих и сланих вода, генеза хемијског састава вода и вертикална хидрохемијска зоналност, хемијски састав подземних вода по типовима издани (утицај литологије), хидрохемијске аномалије, инкрустација и корозија, примена мултиваријантних статистичких метода у хидрогеохемији, моделирање у хидрогеохемији.

Литература:
  1. Папић П.: Хидрогеохемија, РГФ, Београд, (у штампи)
  2. Папић П., Тодоровић М., Ћук М.: Хидрогеохемија – практикум, РГФ, Београд (у штампи)
  3. Mathes G.: The properties of groundwater, J. Willey, 1982
  4. Apelo S., Postma D.: Geochemistrz, groundwater and pollution, Balkema, 1996
  5. Langmir D.,: Aqueous Enviromental geochemistry, Nautica Hall, 1991
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава уз примену ПП презентација, видео записи, примена софтвера за хидрохемијско моделирање, израда семинарских радова и презентација.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Семинари10
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти