Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Хидрохемија

Студијски програм:
Хидрогеологија (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Хидрохемија
Предавачи:
доц. др Јана Штрбачки
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 7
Услов: -
Циљ предмета:
Примена oпштих хемијских закона у Хидрохемији, упознавање са циклусом хемијских елемената у хидросфери, значају органских и биолошких компоненти, увод у хидрохемију подземних вода. Оспособљавање студента за успешно праћење наставних предмета 3. и 4. године, пре свега Хидрогеохемије, као увод у лабораторијске и теренске хидрохемијске методе. Упознавање са методама хидрохемијских истраживања, теренске, лабораторијске и рачунске, Повезаност хемијског састава атмосферских вода, површинских вода са хемијским саставом подземних вода.
Исход предмета:
Основна знања из хидрохемије атмосферских, површинских и вода мора и океана. Овладавање основама аналитичких теренских и лабораторијских метода одређивања физичких, физичко-хемијских и хемијских параметара квалитета вода.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање са особинама воде, структуром и аномалним особинама воде, основним хидрохемијским појмовима, растворима, физичким особинама природних вода (атмосферских падавина, површинских вода, мора и океана), гасним саставом, макрокомпонентама, микрокомпонентама. Хемијски састав подземних вода, хидрохемијска проспекција, мониторинг, обрада података, класификације, израда хидрохемијских карата, профила, радиоактивност подземних вода, биолошки састав, процеси и фактори формирања хемијског састава подземних вода, генеза хидрохемијских типова подземних вода, квалитет подземних вода за разне потребе. Израда хидрохемијских извештаја. Примена хидрохемијских софтвера.

Литература:
  1. П. Папић: Хидрохемија, РГФ, Београд, (у штампи)
  2. Ј. Стојковић, П. Папић: Хидрохемија – практикум, РГФ, Београд, (у штампи)
  3. Н.Димитријевић, П.Папић: Методе хемијских анализа природних вода и хидрохемијских истраживања, Пос. изд. РГФ, Институт за Хидрогеологију, Београд, 1989.
  4. Н. Димитријевић: Хидрохемија, РГФ, 1988.
  5. одабрана страна литература
Метода извођења наставе:
Интерактивни облик предавања уз активно учешће студената, коришћење стране и домаће литературе, коришћење ПП презентација, видео записа, филмова, вежбе у лабораторијским условима-практичне, демонстрациони огледи, задаци, теренски рад, групни и појединачни рад студената.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти