Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Минералогија

Предавачи:
доц. др Сабина Ковач
Студијски програм:
Геотехника(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Геофизика(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Хидрогеологија(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања о основним физичким и хемијским карактеристикама и морфологији главних петрогених и рудних минерала.
Исход предмета:
Оспособљеност за детерминацију минералних врста на основу њихових морфолошких и физичких особина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјат минералогије и минерал као основни састојак литосфере; Карактеристике кристалне и аморфне материје; Кристал, гранични елементи и елементи симетрије; Кристалне системе и кристалне класе; Начин појављивања минерала; Физичке особине минерала; Постанак минерала; Хемијске карактеристике и подела минерала; Саморони минерали и сулфиди; Оксиди, хидроксиди, карбонати, сулфати, халоиди и борати; Тектосиликати; Филосиликати; Иносиликати; Циклосиликати и соросиликати; Незосиликати;

Практична настава
Непосредна одредба граничних елемената и елемената симетрије на моделима кристала; Макроскопско препознавање теоријски обрађених минералних врста на основу карактеристичних физичких особина;

Литература:
  1. Данило Бабич, 2003, Минералогија, 423, Издавач-аутор, Београд
  2. William D. Nesse, 2000, Introduction to Mineralogy, 433, Oxsford University Press, Oxford, New York,
  3. Dragutin Slovenec, Vladimir Bermanec, 2006, Sistematska mineralogija, mineralogija silikata, 359, Udžbenici geoznanosti, Zagreb
Метода извођења наставе:
Теоријска настава: Интерактивна уз Power Point презентације сваке наставне јединице; Практична настава: Интерактивна уз непосредно вежбање на кристалним моделима и збиркама минерала.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -