ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Физика 1

Студијски програм:
Геологија (II семестар -OAS)
Геотехника (I семестар -OAS)
Геофизика (I семестар -OAS)
Хидрогеологија (I семестар -OAS)
Назив предмета: Физика 1
Предавачи:
проф. др Весна Дамњановић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 7
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ курса је да студент стекне знање о основним величинама и законима физике, без којих је немогуће разумевање сложенијих садржаја, како класичне тако и квантне физике.
Исход предмета:
Исход предмета је овладавање теоријским основама неопходних за разумевање стручних предмета.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања из: кинематике (одређивање положаја и трајекторије материјалне тачке, брзина, убрзање, ротационо кретање, коси хитац); динамике (Њутнови закони, силе у механици, рад, сила, енергија, динамика ротације); механичких осцилација (хармонијски осцилатор, пригушене и принудне осцилације); хидростатике (притисак, потисак, површински напон); динамике флуида (Бернулијева једначина, трење у реалним течностима); термодинамике (температура, ширење чврстих тела, топлота, идеални гас, закони термодинамике, гасни процеси, барометарска једначина); таласног кретања (еластични и електромагнетски таласи); електростатике (Кулонов закон, електрично поље, флукс, Гаусов закон, рад Кулонове силе, капацитивност); једносмерних струја (интензитет једносмерне струје, густина струје, Омов закон, електрична отпорност и проводност, Кирхофови закони); магнетизма (магнетско поље, Амперов закон, Лоренцова сила, индукција) и наизменичниих струја (RLC коло).

Практична настава
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе. Вежбе у лабораторији са по два студента на апаратури.

Литература:
  1. Зоран Трифковић (2011) Предавања из техничке физике (Београд: Универзитет у Београду, Шумарски факултрт)
  2. Даворка Грубор (2005) ФИЗИКА 1 за студенте Рударско-геолошког факултета (Београд: Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет)
  3. Дамњановић В и Николић Д 2004 Експерименталне вежбе из физике за студенте Рударско-геолошког факултета (Београд: Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет)
  4. Мићић Р, Дамњановић В и Милошевић Д 2000 Збирка задатака из физике за студенте Рударско-геолошког факултета (Београд: Рударско-геолошки факултет, Круг)
Метода извођења наставе:
Предавања и рачунске вежбе су аудиторне уз употребу PowerPoint презентације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти