Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Микротектоника

Предавачи:
др Урош Стојадиновић
Студијски програм:
Геологија(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Хидрогеологија(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: структурна геологија
Циљ предмета:
Циљ предмета је да помогне у обједињавању концепата петрологије, структурне геологије и геохронологије у циљу утврђивања тектонске историје терена на основу анализе различитих параметара (притиска, температуре, временских односа и деформација)
Исход предмета:
Након завршеног курса, студент ће бити у могућности да: идентификује различите фазе деформација и релативне временске односе међу њима; процени П-Т услове деформација; утврди кинематику деформација на основу структурних параметара; уклопи резултате микроструктурних анализа у шири тектонски контекст.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Веза између деформације и метаморфизма посматрано у микроскопском величинском подручју. Увод у микротектонику и њен значај у анализи деформационе историје. Основни помови. Механизми деформација; Основне технике и методе у анализи микросклопа, примена поларизационог микроскопа. Узорковање, оријентација узорка, припрема оријентисаних препарата. Опис деформација у препарату, понашање петрогених минерала и реконструкција догађаја који су довели до њиховог деформисања.

Практична настава
Узимање оријентисаних узорака на терену. Израда оријентисаних препарата. Самостално решавање проблемских задатака. Семинарски рад.

Литература:
  1. Passchier, C.W. & Trouw, R.A.J. (1996): Microtectonics. Springer Verlag, 289 pp.
Метода извођења наставе:
Студенти ће на предавањима добити теоријску основу, а на лабораторијским вежбама ће применити стечена знања у циљу решавања конкретних проблема. Предвиђена је израда семинарских радова.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит35

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања15
Практична настава30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -