ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Седиментациони системи

Студијски програм:
Геологија (II семестар -DOS)
Хидрогеологија (II семестар -DOS)
Назив предмета: Седиментациони системи
Предавачи:
проф. др Небојша Васић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: нема
Циљ предмета:
Кандидати ће из овог предмета стицати знања о срединама стварања кластичних и карбонатних стена
Исход предмета:
Темељно проширивање знања из одређених система које кандитати одабирају, акоји ће бити везани за дотроску дисертацију.
Садржај предмета:

Теоријска настава
У предмету ће се изучавати: континетални (лакустрински, алувијални, пустињски, мочварни), прелазни (делте, естуари, тајдал, баријерно-лагунски комплекс), марински кластични (плиткомарински-силицикластични шелфови, дубокомарински) плитко морски карбонатни (карбонатне платформе, изоловане карбонатне платформе итд. ) и дубоко морски карбонатни системи.

Практична настава
Вежбе су везане за постојеће генетске збирке

Литература:
  1. J. Sutton. & J. V. Watson, 1970: Physical Processes of Sedimentation. Unwin University books, pp.248.
  2. J. D. Collinson & J. Lewin, 1983: Modern and Ancient Fluvial Systems. Special Publication No. 6 of the IAS.
  3. Dimitrijević, M i Dimitrijević, M., 1989: Depozicioni sistemi klastita.pp. 458.
  4. Erik Flügel, 1982: Microfacies Analysis of Limestones. Pp.633.
  5. M. E. Tucker, J. L. Wilson, P. D. Crevello, J. R. Sarg & J. F. Read, 1990: Carbonate platforms: Facies, Sequences and Evolution. Special Publication No. 9 of the IAS.
Метода извођења наставе:
Класична предавања са рачунарском презентацијом и практичан рад на одговарајућим збиркама сходно працу дисертације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти