ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Магматска петрогенеза

Студијски програм:
Геологија (II семестар -DOS)
Хидрогеологија (II семестар -DOS)
Назив предмета: Магматска петрогенеза
Предавачи:
проф. др Нада Васковић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Наградња стеченог знања у току основних и дипломских академских студија Разматрања формирања различитих типова магми стапањем коре и омотача с циљем едукације за научно решавање проблема генезе различитих магматских формација.
Исход предмета:
Оспособљеност за критичко разматрање геолошко-петролошко-геохемијских података и решавање проблема везаних за процесе стапања и формирања магми у кори и омотачу с циљем едукације за научно решавање проблема генезе различитих магматских формација и бављење истраживачким радом
Садржај предмета:

Теоријска настава
Процеси стапања у омотачу и кори и настанак магми. Петрологија омотача. Физичке карактеристике омотача: хетерогенитет хоризонталне густине; диструбуција температуре, конвекција у омотачу, хемизам и минералогија омотача; одредба хемизма омотача, петролошки значај астеносфере. Петрогенеза и петрохемијски индикатори базалтних, коматитских, карбонатитских, анортозитских, кимберлитских и лампроитских магми. Улога секундарног стапања – увод у проблематику гранита

Практична настава
Студијски истраживачки рад прати предавања из одабране области везане за тему докторске дисертације, решавање задатих тема везаних за семинарски рад

Литература:
  1. SCI радови из области магматизма
  2. Hess, P.C. 1995. Origin of igneous rock. Cambridge. Mass. Harvard University press;
  3. Mitchel, R. H.. 1986. Petrology of Lamproites. Ew York: Plenum
  4. Ashwal, L.D. 1993. Anorthosites. NewYorl: Springer-Verlag
  5. Hess,Gill, R. 2010, Igneous rocks and processes: a practical guide.Willey-Blackwell, ISBN 978-1-4443-3065-6, 428pp
Метода извођења наставе:
Класична предавања: наставне јединице су припремљене у ppt са констуктивним и самосталним практичним и студијским радом уз макро- и микроскопска посматрањима и тумачења природних процеса. Самостални семинарски радови – презентација и одбрана
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти