Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Седиментологија неогених језерских басена Србије

Студијски програм:
Геологија (II семестар -DOS)
Геотехника (II семестар -DOS)
Хидрогеологија (II семестар -DOS)
Назив предмета: Седиментологија неогених језерских басена Србије
Предавачи:
проф. др Небојша Васић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: нема
Циљ предмета:
Кандидати ће из овог предмета стећи знања о карактеристикама неогених језерских басена Србије као познатих и потенцијалних средина за значајне минералне сировине.
Исход предмета:
кандидати ће кроз овај да се упознају са значајним бројем наших деогених језерских басена који сваки за себе има специфичност.
Садржај предмета:

Теоријска настава
У предмету ће се изучавати систематика и седиментолошке карактеристике депоната неогених језера Србије.

Практична настава
Вежбања везана за постојеће збирке из језерских басена Србије.

Литература:
  1. Obradović, Jelena. i Nebojša Vasić, 2007: Jezerski baseni u neogenu Srbije. SANU, pp 310., Beograd.
  2. Philip A. Allen & John R. Allen, 1990: Basin Analysis. Blackwell Sci. Publ., pp. 451.
  3. A. Grubić, J. Obradović & N. Vasić, 1996: Sedimentologija. Univerzitetski udžbenici, 53, Beograd. Pp.436.
  4. Reading G. H. 1978: Sedimentary Environments and facies. Pp. 556.
  5. Leeder, R., M., 1986: Sedimentology Process and Products. Pp 439.
Метода извођења наставе:
Класична предавања са рачунарском презентацијом и практичан рад на одговарајућим збиркама сходно правцу дисертације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти