ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Магматски комплекси и формације - одабрана поглавља

Студијски програм:
Геологија (II семестар -DOS)
Хидрогеологија (II семестар -DOS)
Назив предмета: Магматски комплекси и формације - одабрана поглавља
Предавачи:
проф. др Кристина Шарић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са петрогенетским процесима образовања магматских формација различитих по преовлађујућем саставу стена и према одговарајућој геолошкој средини.
Исход предмета:
Оспособљавање кандидата за обраду великог броја литературних података који се односе на проучавање различитих магматских комплекса и формација. Оспособљавање за синтезу ових података и за планирање самосталног истраживање на одређеном подручју.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Објашњења формирања геолошких формација у различитим геодинамичким условима. Приказ односа врста стена које преовлађују у једној магматској формацији или комплексу и геодинамичких услова. У осталом делу наставе обрађује се материјал везан за одабрана поглавља - обрађује се релевантна литература о конкретним магматским формацијама и комплексима и разматра се геодинамичка интерпретација порекла и еволуције ових простора на основу петролошких, минералошких и геохемијских података.

Практична настава
Израда база података која претходи проучавању магматских комплекса. Моделовање различитих магматских процеса типичних за дате формације и њихове комплексе, обрада расположивих података добијених различитим методама испитивања магматских стена као и методама других геолошких дисциплина.

Литература:
  1. Schmid, M.S., Bernoulli, D., Fügenschuh, B., Matenco, L., Schefer, S., Schuster, R., Tischler, M., Ustaszewski, K., 2008. The Alps-Carpathians-Dinarides-connection: a correlation of tectonic units. Swiss Journal of Geosciences DOI 10.1007/s00015-008 1247
  2. Robertson, A.H.F., Karamata, S., Šarić, K., 2009. Overview of ophiolites and related units in the Late Palaeozoic–Early Cenozoic magmatic and tectonic development of Tethys in the northern part of the Balkan region. Lithos, 108, 1-36.
  3. Остали публиковани радови из часописа са SCI листе који се тичу одабраних поглавља
Метода извођења наставе:
Power point prezentacije
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти