Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Даљинска детекција

Студијски програм:
Економска геологија (V семестар -OAS)
Палеонтологија (V семестар -OAS)
Регионална геологија (V семестар -OAS)
Геотехника (V семестар -OAS)
Геофизика (V семестар -OAS)
Хидрогеологија (V семестар -OAS)
Хидрогеологија (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Даљинска детекција
Предавачи:
др Урош Стојадиновић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ курса је обука студената геологије да сателитске и аероснимке, као извор података, користе при геолошким истраживањима, да овладају актуелним техникама обраде снимака, њихове анализе и приказа података добијених са њих.
Исход предмета:
Способност коришћења аеро и сателитских снимака при картирању терена, проучавању хидрогеолошких појава и облика, стабилности падина, истрашивању лежишта, геоморфолошких облика...
Садржај предмета:

Теоријска настава
Општe поставкe. Елементи даљинске детекције. Електромагнетна енергија. Сензор. Платформа. Аероснимци. Принцип стереоскопије. Стереоскопија аероснимака. Паралакса. Инверзни стереоскопски ефекат. Прикупљање геолошких података са аероснимака. Критеријуми. Анализа и иинтерпретација склопа, састава и старости. Фотогеолошка карта. Космички снимци. Системи за снимање. Дигитална анализа снимака. Прикупљање геолошких података са космичких снимака.

Практична настава
Спектар електромагнетне енергије. Сензори у даљинској детекцији. Снимци. Стереоскопија аероснимака. Ортоснимак и мозаик. Анализа и интерпретација литолошког састава, склопа, старости, хронолошких односа, стабилности падина, хидрогеолошких појава и облика, индикатора минералних сировина идр. на аероснимцима. Обрада сателитских снимака, припрема за рад. Геолошка анализа и интерпретација процесираних сателитских снимака.

Литература:
  1. Р. Павловић, Т. Чупковић, М. Марковић, 2004: Даљинска детекција. Завод за уџбенике, Београд.
  2. Th. Avery, G. Berlin, 1992: Fundamentals of Remote Sensing and Airphoto Interpretation, Macmillan, New York, USA.
  3. T. Lillesand, R. Kiefer, 1994: Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley and soons, New York, USA.
Метода извођења наставе:
Предавања, праћена слајдовима у “Power Point”, показне вежбе, самосталне вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти