Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Стручна пракса (РМР)

Студијски програм:
Рударска мерења (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Стручна пракса (РМР)
Предавачи:
проф. др Александар Ганић, Зоран Гојковић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: 6. семестар
Циљ предмета:
Упознавање са реалним рударским постројењима, њиховим радом организацијом производње и одржавања, заштитом на раду и заштитом животне средине, практични проблеми и методе њиховог решавања. Обука студента за рад у хијерархијски организованим радним окружењима.
Исход предмета:
Потврђивање теоретски стечених знања у практичним индустријским условима.
Садржај предмета:

Садржај стручне праксе

  • Упознавање са рудником и постројењима.
  • Упознавање са технолошким процесима.
  • Упознавање са мерама заштите.
  • Упознава са утицајем на животну средину.
  • Упознавање са организацијом рада свих служби и др.

Литература:
Метода извођења наставе:
  • Упознавање са процесом у радној организацији.
  • Упознавање са практичним проблемима.
  • Решавање практичних проблема.
  • Самостална израда и одбрана дневника.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Одбрана дневника30

Предиспитне обавезе Поена
Активност 30
Израда дневника праксе40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти