Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геодетска рачунања

Студијски програм:
Рударска мерења (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Геодетска рачунања
Предавачи:
проф. др Александар Ганић, Зоран Гојковић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студента са основним рачунањима у триангулацији, полигонским, линијским и нивелманским мрежама – влаковима.
Исход предмета:
Самостално решавање основних геодетских задатака и рачунања координата тригонометријских, полигонских, линијских тачака и надморских висина репера.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Триангулација, основни појмови, класификација тригонометријске мреже, стабилизација и сигналисање тригонометријских тачака. Рачунање највероватнијих вредности опажаних праваца. Потпуни и непотпуни гируси. Свођење на центар ексцентрично опажаних праваца (ексцентрична станица и ексцентрични сигнал). Приближно изравнање тригонометријске мреже методом Дергенса. Рачунање дирекционог угла и дужине из координата крајњих тачака дужи. Оријентисање праваца. Рачунање приближних координата тригонометријских тачака методама пресецања. Пресецање напред. Пресецање назад. Лучни пресек. Полигонски влак, класификација. Редукција косо мерених дужина на хоризонт. Индиректно одређивање дужина применом синусне, тангесне и косинусне теореме. Рачунање координата полигонских тачака у слепом, уметнутом и затвореном полигонском влаку. Угловна и линеарна одступања у полигонском влаку. Дозвољена одступања у полигонском влаку. Линијска мрежа, основни појмови, класификација и стабилизација линијских тачака. Рачунање координата линијских тачака на линији, на продужетку линије, на управној. Нивелмански влакови, класификација, стабилизација репера. Методе геометријског нивелмана. Рачунање надморских висина репера у слепом, уметнутом и затвореном нивелманском влаку. Тригонометријски нивелман. Рачунање надморских висина тачака одређених тригонометријским нивелманом.

Практична настава
Рачунање највероватнијих вредности опажаних праваца. Свођење на центар ексцентрично опажаних праваца. Приближно изравнање тригонометријске мреже методом Дергенса и рачунање координата тачака. Рачунање дирекционог угла и дужине из координата крајњих тачака дужи. Оријентисање праваца. Рачунање приближних координата тригонометријских тачака методама пресецања (напред, назад, лучни пресек). Редукција косо мерених дужина на хоризонт. Индиректно одређивање дужина применом синусне и тангесне теореме. Рачунање координата полигонских тачака (уметнути, затворени и полигонски влак). Рачунање координата линијских тачака (на линији, у продужетку линије, управно на линију). Рачунање надморских висина репера у уметнутом, затвореном и слепом нивелманском влаку.

Литература:
  1. Ганић А., Милутиновић А., Геодетска рачунања (радни материјал у рукопису)
  2. Врачарић К., 2008.: Геодезија, Завод за уџбенике, Београд
  3. Димитријевић Н., 1970.: Геодезија II, Научна књига, Београд
  4. Михаиловић К., Врачарић К., 1989.: Геодезија 1, Научна књига, Београд
  5. Михаиловић К., 1987.: Геодезија II, Научна књига, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања, практична настава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава15
Колоквијуми45
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти