Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одводњавање у припреми минералних сировина

Предавачи:
проф. др Милена Костовић, мастер Марина Благојев
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са поступцима одводњавања који се користе у процесима припреме минералних сировина, а у циљу раздвајања чврсте и течне фазе. Упознавање са технолошким параметрима од значаја за избор ова фазе процеса, као и са технолошким, економским и еколошким ефектима који се остварују одводњавањем, како у конвенционалним процесима припреме минералних сировина, тако и у процесима рециклирања или третирања разних врста отпада и отпадних вода.
Исход предмета:
Оспособљеност за самосталан избор одговарајућег поступка одводњавања на основу анализе утицајних фактора, као и избора шеме ове фазе процеса у склопу интегралне шеме целокупног процеса, уз избор одговарајућих машина и уређаја
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска разматрања: раздвајање чврсто - течно; дисперзни системи; флокулација и коагулација. Поступци одводњавања: дренирање, откапавање, згушњавање, филтрирање, сушење. Згушњавање - згушњавање под дејством силе гравитације; згушњавање под дејством центрифугалне силе; фактори који утичу на згушњавање; брзина таложења; параметри процеса. Филтирање - дисконтинуално филтрирање; континуално филтрирање; фазе формирања кека; брина филтрирања; фактори који утичу на филтрирање;параметри процеса. Сушење; материјални и топлотни биланс сушења. Машине и уређаји за одводњавање.

Практична настава
Лабораторијске вежбе (експерименталног и теоријског карактера);упознавање са свим фазама процеса одводњавања на конкретним примерима различитих минералних сировина или отпада.

Литература:
  1. Ћалић Н.: Теоријски основи припреме минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1990.
  2. Цанић М., Симовић И.: Одводњавање - Технолошке основе пројектовања постројења за припрему минералних сировина, Рударски институт, Београд, 1999, стр. 149-163.
  3. Weiss N. L.: SME Mineral Processing Handbook, Vol.1, SME of the AIMMPE, New York, 1985.
  4. Svarovsky L.: Solid - liquid separation, Butterworths, 2000.
Метода извођења наставе:
Предавања (класична предавања уз коришћење табле, компјутерска презентација) и вежбе (експерименталан лабораторијски и теоријски рад).
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава10
Колоквијуми15
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -