Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Микроскопске методе у припреми минералних сировина

Студијски програм:
Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Микроскопске методе у припреми минералних сировина
Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Студенти који буду одабрали овај курс предходно су условљени да одслушају Методе испитиванја минералних сировина
Циљ предмета:
Савремено рударство и принципи одрживог развоја, заштита животне средине, воде рачуна да су лежишта минералних сировина необновљива да је енергија дефицитарна. У овим чињеницама овај курс налази своје врло значајно место. Циљ је у сталном праћењу понашања сировине у свим фазама концентрације, праћење степена ослобођености, сачињавање прогноза са што већом вероватноћом понашања руде – будуће сировине у току њеног третмана. На основу оваквих података сачињавају се и најоптималније технолошке шеме прераде једне руде.
Исход предмета:
Студенти ће по окончању овога курса бити у стању да препознају и идентификују минерале у уситњеној (издробљеној или самлевеној) сировини, да препознају основне сруктурне типове и да прогнозирају брзину ослобађања појединих минерала у сировинама; да изврше микрометријска мерења на сировини, да одреде степен ослобођености датог минерала, да идентификују типове срастања и могућност ослобађања; да утврде инегрални степен ослобођености минерала; да направе модел ослобађања минерала у функцији финоће млевења, у функцији садржаја минерала.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Микроскопске методе квантитативно-квалитативне анализе геогених и техногених сировина. Минерални састав сировине. Узорци; Анализе модалног састава. Карактеризација минералне сировине уз помоћ анализатора слике; Квантификација визуелних информација. Рационална анализа. Идентификација минералних зрна у производима ПМС. Склоп руда; парагенезе; Физичко–хемијске особине минерала. Прибор и инструменти за детерминацију физичких и хемијских особина минерала. Поларизациони рудни микроскоп. Испитивања минералних геогених и техногених сировина рудним поларизационим микроскопом. Квалитативне оптичке особине рудних минерала Методе микрометријских мерења на минералним зрнима. Квантитативна анализа у рудној микроскопији. Технике мерења: Де Лессе-ов метод (планиметријски), Росивал–Сханд метод (линијски), Глаголев-Цхаyес метод (тачкасти); тачност анализа. Ослобађање минерала. Модели ослобађања минерала. Структурне карактеристике и ослобађање, интегралност модела кинетике млевења и ослобађања минерала. Модели ослобађања. Утврђивања ослобођености рудним поларизационим микроскопом. Ослобођеност у функцији финоће млевења, крупноће агрегата, садржаја минерала, кохезионих веза минерала.

Практична настава
Рад са стереобинокуларним микроскопом (бинолуларном лупом). Конструкције, типови, пратећи прибор, фунционисање. Карактеристике минерала – оптичке,физичке, морфолошке, структурно-текстурне. Идентификација минерала уситњене сировине. Карактеристике и идентификација минерала уситњене Pb-Zn сировине. Интензитет ослобадјања, понашање при концентрацији. Карактеристике и идентификација минерала уситњене Cu, As-Hg-Sb-Ba сировине. Карактеристике и идентификација минерала уситњене Fe-Ti, Cr, Ni-Co-U, Mn, Мн сировине и др. Рудни поларизациони микроскоп, делови и рад. Типови, пратећи прибор. Анализатор слике. Мерења микроскопом. Идентификација минерала у рудним препаратима (руде и производа концентрације). Идентификација минерала у рудним препаратима Pb-Zn руда и производа концентрације. Карактеристике фрагментације и степен ослободјености. Идентификација минерала у рудним препаратима Cu, As-Hg-Sb-Ba руда. Идентификација минерала у рудним препаратима Fe-Ti, Cr, Ni-Co-U и других руда. Утврдјиване степена ослободјености минерала самлевене сировине. (Сереобинокуларним микроскопом, рудним поларизационим микроскопом). Модел сировине, сраслог зрна. Израчунавање интегралног степена ослободјености минерала самлевене сировине (при различитим финоћама млевења). Прогноза ослободјености. Приказ и нализа резултата.

Литература:
  1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. ст. 315.
  2. Томанец Р., Вакањац Б., 2001: Рудне парагенезе, коауторска скрипта. РГФ, Београд.
  3. Ineson, P. R., 1989: Introduction to practical ore microscopy. - Longman earth science series, John Wiley & Sons, Inc., New York.
Метода извођења наставе:
Настава се изводи кроз предавања екскатедра, уз повер поинт презентацију, уз прикладне кратке филмове, мноштво фотографија снимљених рудним поларизационим микроскопом, макро фотографија, као и дијагностика специмена руда-минерала из већине светских лежишта минералних сировина (збирка РГФ). Студенти врше снимања на различитим типовима поларизационих микроскопа, а упзнају се и са савременим анализаторима слике.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти