Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пумпе, компресори и вентилатори

Студијски програм:
Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Пумпе, компресори и вентилатори
Предавачи:
проф. др Марија Живковић, доц. др Александар Маџаревић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, експлоатишу и одржавају постројења део којих су: пумпе, компресори и вентилатори.
Исход предмета:
Положен испит
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај предмета је намењен да се студенти кроз теоријски рад упознају са: поглављјима из рада пумпи за транспорт чистих флуидаа нафте и хидромешавина. Посебна пажња је посвећена нестационарном режиму рада пумпи и проблемима везаним за хабање.. Поглављја из области компресори (клипни, завојни и центрифугални) су заступљени кроз одабране теоријске основе са посебним нагласком на примену у рударству и гасној техници. Теоријским основама рада: центрифугалних и аксијалних вентилатора, начинима повезивања вентилатора у мрежу, заједничком раду вентилатора, регулацији протока и напора са примерима примене у рударству посвећује се добар део овог курса.

Литература:
  1. В. БаталовићХидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, РГФ, Београд 1996
  2. В.Баталовић Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, НИС Нови Сад, 2001.
  3. В. Баталовић Машине и уређаји за бушење и опремање нафтних и гасних бушотина, Београд 2011.
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбања, семинарски радови, колоквијуми
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми2
Семинари1
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти