ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Електричне машине и уређаји у рударству

Студијски програм:
Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Електричне машине и уређаји у рударству
Предавачи:
проф. др Снежана Александровић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са принципима рада електричних машина и апарата који се примењују у рударству.
Исход предмета:
Стицање теоријских и практичних знања из области електричних машина и апарата нормалне и специјалне израде у рударству.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни принципи електромеханичког претварања енергије; Мотори једносмерне и наизменичне струје; Трансформатори; Избор електромотора у рудницима; Противексплозиона заштита.

Практична настава
Мотори и генератори једносмерне струје, различити ражими рада - рачунски примери; Асинхрони мотори - рачунски примери; Трансформатори - радни режими и њихови прорачуни помоћу векторских дијаграма.

Литература:
  1. П. Јовић, Електричне машине и апарати нормалне и специјалне израде у рудницима, Београд, 1974.
  2. Додатна литература по препоруци предавача
Метода извођења наставе:
Предавања и рачунске вежбе изводе се у учионици, уз приказивање одговарајућих видео материјала и симулација, урађених за потребе овог предмета.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Колоквијуми50
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти