ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Технологија материјала

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (III семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS)
Рударско инжењерство (III семестар -OAS)
Назив предмета: Технологија материјала
Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: нема
Циљ предмета:
Основни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих материјала, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Избор материјала за израду појединих делова, конструкција, машина и друге опреме у многоме зависи од физичко-механичких карактеристика самих материјала, могућности обраде, начина експлоатације, отпорности материјала на хемијске и друге корозионе утицаје итд. Услед недовољног познавања материјала у пракси врло често долази до карова, ломова, нерационалне употребе и др.
Исход предмета:
Стеченим знањима студенти су оспособљени да могу вршити правилан избор материјала за израду појединих конструкционих делова, опреме и машина намењених рударству.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Особине и подела материјала. Конструкциони и погонски материјали од значаја за рударство. Конструкциони материјали: метале, легуре, минерална везива, цемент, бетон, дрво, глина, керамика, гума, плас масе (добијање, особине, заштита и примена). Погонски материјали: горива, мазива, индустријска вода (добијање, особине, заштита и примена). Рударски експлозиви и системи за иницирање експлозива. Савремени материјали: композити, керамички и полимерни материјали.

Практична настава
Испитивање затезањем. Дијаграм стварних напона. Одређивање модула еластичности челика. Испитивање тврдоће. Испитивање челичних ужади. Испитивање механичких карактеристика дрвета. Крива просејавања камених агрегата, притисна и савојна чврстоћа цемента и марка бетона. Испитивање транспортних трака и поступци регенерације трака. Одређивање топлотне моћи, минералних примеса-пепела, сумпора и влаге у горивима. Одређивање вискозитета и тачке паљења уља. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике рударских експлозива. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике средстава за иницирање експлозива. Испитивање експлозива на школском руднику на Авали.

Литература:
  1. Трифуновић П., Токалић Р., Ђукановић. Н., 2009: Материјали у рударству, РГФ Београд
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Ђорђевић В., 2003: Машински материјали, Машински факултет, Београд
  4. Мурављов М., 2007: Грађевински материјали, Грађевинска књига, Београд
  5. Максимовић П., 1985: Експлозивне материје, Војнотехнички завод, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања, презентације, филмови, лабораторијске вежбе, рачунске вежбе, вежбе на факултетском руднику на Авали.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти