Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Отпорност материјала

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (III семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS)
Рударско инжењерство (III семестар -OAS)
Назив предмета: Отпорност материјала
Предавачи:
проф. др Инес Гроздановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са елементима теорије и задатцима из Отпорности материјала
Исход предмета:
Оспособљавање студената да решавају конретне задатке из области Отпорности материјала у инжењерској пракси.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1.Увод, 2. Геометријске карактеристике равних површи, 3.Аксијанлно напрезање штапа (статички неодређењи задаци), 4.Елементи теорије напона и деформација 5.Конститутивне једначине 6. Хипотезе о лому материјала, 7.Увијање, 8.Савијање, 9.смицање, 10.Извијање штапа, 11.сложено напрезање греде, 12. Одређивање еластичне линије греде. 13.Статички неодређење греде 14, Методе деформационог рада.

Практична настава
Задаци из области обухваћених теоријом

Литература:
  1. Отпорност материјала Иван Шестак Инес Гроздановић
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит36
Писмени испит24

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти