ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Електротехника у рударству

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (III семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS)
Рударско инжењерство (III семестар -OAS)
Назив предмета: Електротехника у рударству
Предавачи:
проф. др Снежана Александровић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основним принципима електростатике и електромагнетике, принципом рада електричних машина једносмерне и наизменичне струје, снабдевањем рударских постројења електричном енергијом и дијагностиковања кварова на електричним кабловима.
Исход предмета:
Стицање основних стручних знања из области електротехнике и мерне технике.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основи електростатике и електрокинетике; Решавње сложених кола једносмерне струје; Основе електромагнетизма; Принцип рада машина једносмерне и наизменичне струје; Решавање кола наизменичне струје; Основи мерне технике; Аналогни и дигитални мерни инструменти; Мерење основних електричних величина; Напајање рударских постројења електричном енергијом; Дијагностиковање кварова на електричним кабловима.

Практична настава
Рачунске вежбе из области: електростатике, електрокинетике, електричних кола једносмерне струје, магнетике, електричних кола наизменичне струје; Симулација мерења у колима једносмерне и наизменичне струје, применом одговарајућих програма на рачунару.

Литература:
  1. М. Јовић, С. Александровић, Електротехника у рударству, скрипта, Београд, 2010.
  2. С. Александровић, М. Јовић, Електротехника у рударству-Збирка задатака, скрипта, Београд, 2010.
  3. С. Александровић, Збирка задатака из електротехнике у рударству, уџбеник, Београд, 2011.
Метода извођења наставе:
Предавања и рачунске вежбе изводе се у учионици, уз приказивање одговарајућих симулација, урађених за потребе овог предмета. Симулације мерења обављају се у Рачунарској учионици, применом одговарајућих програма.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти