ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Техничка физика

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (I семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS)
Рударско инжењерство (I семестар -OAS)
Назив предмета: Техничка физика
Предавачи:
проф. др Весна Дамњановић, мастер Драгутин Јовковић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 7
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање студената са законима класичне физике, физичким величинама, мерним јединицама и инструментима за мерење основних физичких величина.
Исход предмета:
Овладавање методама физике ради решавања техничко-технолошких проблема.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања из: физичких закона класичне механике; основа физике молекула и термодинамике; електромагнетизма; осцилација и таласа; елемената физике атомског језгра.

Практична настава
Експерименталне везжбе из: механике чврстих тела, механике флуида, калорике, електромагнетизма и оптике.

Литература:
  1. Даворка Грубор (2005) ФИЗИКА 1: за студенте Рударско-геолошког факултета (Београд: Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет)
  2. Зоран Трифковић (2011) Предавања из техничке физике (Београд: Универзитет у Београду, Шумарски факултет)
  3. Т. И. Трофимова (1997) КУРС ФИЗИКИ (Москва: Высшая школа)
  4. Halliday, D Resnick R and Walker J (1997) Fundamental of Physics (Nenj York : John Wiley & Sons)
  5. В Дамњановић, Д Николић (2005) Експерименталне вежбе из физике (Београд:Рударско-геолошки факултет)
Метода извођења наставе:
Предавањa са употребом табле и директним извођењем једначина уз употребу Power Point презентације. Вежбе у лабораторији са по два студента на апаратури.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти