Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи геологије и минералогије

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (I семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS)
Рударско инжењерство (I семестар -OAS)
Назив предмета: Основи геологије и минералогије
Предавачи:
др Урош Стојадиновић, доц. др Маја Милошевић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Геологија: Упознавање студената са основним карактеристикама геолошке динамике и историје Земље. Посебно је поента дата на ендодинамичке процесе, а посебно на егзодинамичке процесе. Минералогија: Циљ курса је упознавање студената са основним одликама најрасрострањених рудних и петрогених минерала, као и њихово практично препознавање на основу физчких особина.
Исход предмета:
-
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и практична настава: Садржај курса подељен је у две основне целине -области: област геологије и област минералогије. Геологија: Материја је изложена логичним редом од настанка планете Земље и њеног затвореног динамичког система, преко вулканских, сеизмолошких и других манифестација ендогене динамике Земље, затим егзодинамичких збивања на самој површини Земље, под утицајем различитих фактора, преко настајања нових облика и распадања старих, као непрекидне динамике Земље у јединству и борби супротности унутрашњих и спољашњих сила. На крају је посебно протумачена историја планете нарочито у фанерозоику (палеозоик, мезозоик и кенозоик), односно кратка геолошка историја Србије по периодама. Област минералогије обухвата три блока. Први се односи на опште поделе и дефиниције у минералогији. Начин појављивања, постанак и физичке особине минерала. Други је посвећен класификацији минерала и основним карактеристикама важнијих минерала из групе несиликата. Трећи блок посвећен је важнијим петрогеним минералима из групе силиката.

Литература:
  1. Пешић Л., 2002: Општа геологија (ендодинамика), Универзитет у Београду, РГФ, 1-204, Београд
  2. Пешић Л., 2002: Општа геологија (егзодинамика), Универзитет у Београду, РГФ, 1-180, Београд.
  3. Јањић, Ристић, 1995: Минералогија. Научна књига, Београд.
  4. Бабич Д., 2003: Минералогија. РГФ, Београд.
  5. Nesse D.W., Introduction to mineralogy, Oxford University Press, 2000.
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
тестови и домаћи задаци10
теренска настава5
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Семинари20
Колоквијуми15
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти