ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика 1

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (II семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS)
Рударско инжењерство (II семестар -OAS)
Назив предмета: Механика 1
Предавачи:
проф. др Инес Гроздановић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 8
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање студената рударства са основима Статике и Отпорности материјала
Исход предмета:
Студенти ће бити оспособљени за решавање проблема који се односе на Статику и Отпорност материјала који сејављају у областма њихових истрживања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Статика 1.О силама и везама, 2.Обртно дејство сила на тело, 3.Услови равнотеже, 4.Тежиште хомогених тела, 5.Греде, Отпорност материјала 6.Основни појмови механике деформабилног чврстог тела, 7. Аксилајно напрезање (основе) 8.Геометријске карактеристике равних површи, 9. Елементи теорије напона, 10.Конститутивне једначине. 11.Увијање штапа кружног попречног пресека. 12.Савијање греде, 13. Смицање

Практична настава
Задаци из горе наведених области

Литература:
  1. Mehanika 1 Ivan Šestak Ines Grozdanović
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит36
Писмени испит24

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти