Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Математика 1

Предавачи:
доц. др Дејан Ћебић, мастер Маја Ристић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезни
Инжењерство нафте и гаса(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезни
Рударско инжењерство(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезни
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Математике за потребе будућих инжењера технике
Исход предмета:
Студенти ће овладати применом математичког апарата за решавање инжењерских проблема
Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове математичке логике и теорије скупова. Следи упознавање са пољем реалних и комплексих бројева, полиномима и њиховим особинама. Потом се изучавају основни елементи линеарне алгебре: системи линеарних једначина и њихово решавање, матрице и детерминанте. Област аналитичке геометрије обухвата основне појмове аналитичке геометрије у равни и аналитичке геометрије у простору.

Практична настава
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.

Литература:
  1. Иван Обрадовић, Математика I, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2000.
  2. Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003.
  3. Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2006.
  4. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду, 2004.
Метода извођења наставе:
Предавања, рачунарске вежбе, тестирање.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -