Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Заштита животне средине

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (II семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS)
Рударско инжењерство (II семестар -OAS)
Назив предмета: Заштита животне средине
Предавачи:
проф. др Александар Цвјетић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у изводјењу вежби. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.
Циљ предмета:
Циљ похађања овога курса је да се образују кадрови која ће допринети унапредењу управљања и организовања у области инжењерства заштите животне средине и стварања услова за ефикаснију заштиту у складу са концепцијом одрживог развоја и геоетичким принципима. Кроз овај курс полазници ће упознати основне елементе животне средине, узроке и последице загађивања, заштиту и унапређење. Студенти ће стећи сновна знања, вештине и способности неопходне за решавање сложених еколошких проблема и еколошко деловање. Курс је основа за читав низ дисциплина који се изучавају на другим студијским програмима везаних за експлоатацију природних, необновљивих реурса, на рационалан начин.
Исход предмета:
Студенти који успешно положе испит поседоваће еколошки начин мишљења, који ће тако постати основа каснијег понашања и односа према животној средини и природи у целини. Студент ће бити способан да критички размишља о постојећим проблемима у контексту инжењерског приступа очувању природе са аспекта заштите животне средине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Кроз овај предмет студенти ће се кроз неколико целина упознати са основним појмовима и принципима екологије (дефиниције, значај, задаци), са појмовима заштите животне средине и еколошких фактора, њиховом класификацијом, затим са геоетиком, са облицима загађења и заштитом животне средине, уопште. Изучаваће се следеће целине: загађивање и заштита земљишта, стварање, карактеристике, начин и врсте загађења. Друга целина је загађивање и заштита вода. Природно загађење, загађење површинских, подземних вода, индустријских вода из постројења за припрему минералних сировина, прераде нафте, металуршких постројења, термоелектрана. Трећи део је о загађивању и заштити ваздуха. Загађивачи ваздуха рударском активношћу, сагоревањем фосилних горива, металуршким поступцима, извори и класификација. Затим о радиоактивном загађивању и заштити, о буки и заштити од буке. На крају ће бити речи о заштити животне средине и експлоатацији минералних сировина - необновљивих природних ресурса, о законској регулативи и мониторинг систему.

Практична настава
Кроз овај курс, а након одслушаног предаванја, студенти у активним дискусијама долазе до сазнања и препознавања низа фактора угрожавања животне средине деловањем рударске активности. Кроз неколико целина упознају се са угрожавањем и заштитом тла, угрожавањем и заштитом вода, ваздуха, опасностима од буке и вибрација, радиоактивности итд. Стичу се основни појмови о етици у геонаукама - о геоетици, о одговорности и моралности не чињења онога што се пред инжењера поставља као задатак. Пише се семинарски рад и брани јавно.

Литература:
  1. Томанец Р., 2008: Заштита животне средине, Белешке са предавања - ауторизована скрипта, РГФ.
  2. Stadnickii, G. V., Rodionov, A. I. 1988: Ekologiia, - V. Sh., Moskva.
  3. Withgott J., Brennan Scott, 2006: Environment, the science behind stories. – Pearson, San Francisko.
  4. Савић И, Терезија В., 2002: Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  5. Ратајац Р., ет ал., 2004: Екологија и заштита животне средине. – Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
Метода извођења наставе:
Настава се изводи кроз предавања екскатедра, уз повер поинт презентацију, уз прикладне кратке филмове, мноштво фотографија са терена (рудничка делатност - експлоатација необновљивих минералних сировина), којима се илуструју различити примери угрожавања животне средине, примерима решавања таквих проблема. Студентима се у дискусијама са асистентом развија свест о неопходности заштите окружења. Упознају се са утицајем рударске делатности на животну средину, одрживим развојем, те могућностима решавања проблема. Резултат су два семинарска рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми40
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти