Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Базе података

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IX семестар -DAS)
Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)
Инжењерство заштите на раду (IX семестар -DAS)
Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)
Механизација у рударству (IX семестар -DAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)
Подземна градња (IX семестар -DAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)
Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)
Рударска мерења (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Базе података
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Информатика I
Циљ предмета:
Упознавање са основама управљање подацима и методама и техникама за пројектовање и коришћење база податка
Исход предмета:
Студенти ће се оспособити да као будући корисници и учесници у увођењу база података у савремене пословне системе владају основама управљња подацима и методама и техникама управљања базама података
Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Курс започиње упознавањем са основним појмовима везаним за управљање подацима. Затим се излажу различити приступи моделирању података, од модела ентитети-везе, преко релационог, мрежног и хијерархијског модела до објектног и објектно-релационог модела. Потом се приступа изучавању појма базе података и основних карактеристика система за управљање базама података, као и пројектовање релационе шеме и физичке организације базе података. CASE алати за пројектовање база података. Следе системи за управљање базом података, њихови задаци и функционалне карактеристике СУБП, као и основне карактеристике језика SQL. Напредни приступи организацији података илустровани су кроз складишта података (Data Warehouse) и технике и алате за истраживање података (Data Mining) и за подршку аналитичких функција над подацима (OLAP).
Литература:
  1. Лазаревић Б., Марјановић З., Аничић Н., Бабарогић С., Базе података, ФОН, 2003.
  2. Connolly T., Begg C., Database Systems, Addison Wesley, 2002.
  3. Berson A., Smith S.J., Data Warehousing, Data Mining, and OLAP, Mcgraw-Hill, 1997.
  4. SQL Tutorial, www.w3schools.com/sql/default.asp
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
15
35
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти