Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације

Предавачи:
проф. др Милена Костовић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области магнетске и електричне концентрације или наставак усавршавања у овој области.
Исход предмета:
Стварање експерата који ће квалификовано моћи да учествују или воде научна истраживања у области магнетске и електричне концентрације, учествују или воде стратешка истраживања комплексне валоризације минералних и секундарних сировина и обезбеде трансфер научних достигнућа у праксу магнетске и електричне концентрације
Садржај предмета:

Теоријска настава
Магнетски моменат, магнетски моменат електрона, магнетски моменат електронског спина, магнетски домени; феромагнетици, антиферомагнетици, феримагнетици, парамагнетици, дијамагнетици. Магнетске особине минерала: сусцептибилитет, пермеабилност, намагнетисање, индукција. Зависност магнетских особина од индукције спољашњег поља; хистерезис.Зависност магнетских особина минерала од крупноће зрна; демагнетизација, фактор демагнетизације. Промене магнетских својстава минерала при загревању. Магнетско поље: хомогено, нехомогено, високоградијентно. Силе поља, магнетска сила привлачења. Зона одвајања магнетског сепаратора: силе које делују на зрна различите магнетичности у зони одвајања сепаратора. Високоградијентни и суперпроводљиви магнетски системи. Магнетска флокулација. Електропроводљивост проводника и полупроводника. Диелектрична пропустљивост. Електрично поље: хомогено, нехомогено, поље пражњења короне. Силе поља, електричне силе привлачења: електростатичка и пондеромоторна сила. Понашање проводника и непроводника у електричном пољу. Електризација (наелектрисавање) зрна: додиром, трењем, короном, загревањем. Могућност повећања разлике у електрофизичким својствима минералних компонената. Зона одвајања електричног сепаратора: силе које делују на зрна различите електропроводљивости у зони одвајања сепаратора.

Практична настава
Одговарајући научно-истраживачки и експериментални рад у области магнетске и електричне концентрације на минералним или секундарним сировинама који су предмет изучавања студента у оквиру докторске дисертације

Литература:
  1. Ћалић Н.:Теоријски основи припреме минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1990. 
  2. Weiss N.L. (Editor):SME Mineral Processing Handbook, Vol. 1, SME of the AIMMPE, New York, 1985.
  3. Svoboda J.:Magnetic metods for the treatment of minerals, Elsevier, 1987. 
  4. Игњатовић Р.: Физичке методе концентрације минералних сировина, Технички факултет, Бор, 1983.
  5. Игњатовић М. (редактор): Магнетска сепарација - нови трендови у припреми минералних сировина, ИТНМС, Београд, 1997.
Метода извођења наставе:
Консултативна
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -