Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Техноекономска оцена пројеката у рударству 2

Студијски програм:
Рударско инжењерство (III семестар -DOS)
Назив предмета: Техноекономска оцена пројеката у рударству 2
Предавачи:
проф. др Дејан Стевановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: Економика у рударству, Пројектовање површинских копова, Системи површинске експлоатације, Техноекономска оцена пројеката у рударству 1
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање са интегралним техноекономских модела за анализу и оцену инветиционих пројеката у рударству.
Исход предмета:
Практично знање студента да може вршити техноекономску оцену оправданости реализације инвестиционих пројеката у рударству.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Значај и допринос рударства и рударске економије развоју друштва. Упознавање са концептом ресурса, рудних резерви и тржишта. Берзе, понуда/потражња, цене и индекс цена, временска димензија новца, камате, инфлација, трошкови, расходи и приходи. Концепт експлоатационих резерви руде, искоришћења/разблажења руде, експлоатационог квалитета руде, искоришћења метала из руде и квантитет и квалитет финалног производа. Инвестиције и трошкови- трошкови експлоаатције, трошкови припреме и прераде (флотација, топионица, рафинација), трошкови инфраструктуре, трошкови транспорта и маркетинга.Економски модели за анализу пројекта - ДЦФ, НПВ, ИРР. Ризик и анализа осетљивости пројекта.

Практична настава
Семинарски рад из економске оцене рударског пројекта за копове метала и копове угља уз примену одговарајућих софтвера.

Литература:
  1. Ian C.Runge, Mining economics and strategy, SME, 1998
  2. Bruce Cavender, Mineral production costs – analyses and management, SME, 1999
  3. Ted G. Eschenbach, Engineering economy, Oxforduniversity Press, 2003
  4. Nikola Dondur, Ekonomska analiza projekata, Mašinski fakultet, 2002
  5. Uputstva za rad - XERAS
Метода извођења наставе:
Предавања, Семинарски радови
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит35
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Практична настава20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти