Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Сигурност функционисања рударских машина

Предавачи:
проф. др Милош Танасијевић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета представља упознавање студената са концептом стандарда серије IEC-300 и могућностима апликације реалних проблема евалуације употребног квалитета рударских машина на бази перформансе сигурности функционисања.
Исход предмета:
Стицање активног знање у смислу управљања употребним квалитетом и расположивошћу рударских машина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Сигурност функционисања као најкомплекснија и једна од најважнијих карактеристика рударских машина и опреме. Стандард серије IEC-300. Сигурности функционисања као свеобухватни показтељ расположивости, поузданости, погодности одржавања и подршке одржавању. Одговорности за обезбеђење сигурности функционисања. Појам ``квалитет у употреби``. Веза између феномена ефективности ситема, расположивости, готовости, ризика и појма сигурности функционисања. Трошкови животног циклуса машине. Студенти докторских студија у оквиру овога курса посебно изучавају: карактеристике животног века и животног циклуса рударских машина и опреме, концепцију развоја и конструисања машина, посебно њихову повезаност са фазом експлоатације и одржавања, захтеве и примену захтева за обезбеђивање сигурности функционисања, методологије за анализу и евалуацију парцијалних показатеља сигурности функционисања, методологију одржавања према поузданости. Математички и концепцијски модели сигурности функционисања: теорија поузданости, теорија фази скупова и фази закључивања.

Практична настава
Самостални студијско истраживачки рад студента на тему ``Формирање модела сигурности функционисања ...`` , у зависности од теме дисертације.

Литература:
  1. Јовичић, С., Тодоровић, Ј., Сигурност функционисања, ДСКС, Београд 1996.
  2. Тодоровић Ј., Инжењерство одржавања техничких система, југословенско друштво за моторе и возила, Београд, 1993,
Метода извођења наставе:
Теоријска настава се одвија у виду интерактивних предавања и консултација са студентима. Студенти своје знање показују кроз одбрану самостално урађеног семинарског рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -