Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Планирање и организација производње у подземној експлаотацији лежишта минералних сировина

Предавачи:
проф. др Чедомир Бељић, проф. др Зоран Глигорић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Завршене мастер студије
Циљ предмета:
Упознавање студената докторских студија са: значајем и улогом планирања процеса, врстама планова, техникама планирања. Такође, упознавање и овладавање техникама организовања и вођења производних процеса подземној експлоатацији лмс.
Исход предмета:
Стручњак, упознат и едукован о процесима планирања . Упознат и едукован о начинима ефикасног организовања производње у подземној експлоатацији лмс .
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови о планирању и плановима. Циљеви и разлози због којих се праве планови. Простор , време, врсте операција- њихова улога и значај у процесу ппланирање.Подела планова. Принципи и технике планирања. Статички и динамички планови.Детерминистички ЕОQ модели планирања производње. Стохастички ЕОQ модели планирања производње. Основни проинципи савремене подземне експлоатације. Технолошки системи и процеси у подземној експлоатацији као основ за организационе активности. Општи модели организовања технолошких система. Традиционални и савремени приступи орагнизовања производних процеса у рударству. Организовање процеса подземне експлаотације. Веза управљања и организовања процеса подземне експлаотације.

Практична настава
Израда семинарског рада

Литература:
  1. В.Симеуновић,Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом,РГФ,1995
  2. Одрживи развој и припрема минералних сировина, Монографија , РГФ Београд 2007
  3. Henry C.Co; Solving Inventory Management Problems, Technology and Operations Management, California Polytechnic and State Univerity
  4. Džejms A.F. Stoner, R. Edvard Friman, Daniel R. Gilbert, Jr., 2002: Менаџмент, Издање: Желинд, Београд;
  5. Маја-Леви Јакшић, Технолошки системи, Центар, Београд 1988
Метода извођења наставе:
Аудио и визуелна презентација
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит15
Писмени испит15

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -