ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Рекултивација површинских копова и одлагалишта

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Рударска мерења (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Рекултивација површинских копова и одлагалишта
Предавачи:
др Бојан Димитријевић, доц. др Томислав Шубарановић, доц. др Саша Илић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са рекултивацијом површинских копова и одлагалишта
Исход предмета:
Овладавање стручним знањима о рекултивацији површинских копова и одлагалишта
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Основи рекултивације; 2. Утицај површинске експлоатације на животну средину; 3.Техника и технологија техничке и биолошке рекултивације; 4. Заштита и искоришћење ресурса земље при површинској експлоатацији (Нарушавање површине земље, динамика нарушавања и рекутивација, показатељи оцене искоришћења земљишта, повећање ефикасности искоришћења земљишта при експлоатацији, искоришћење земљишта при површинској ејксплоатацији стрмих лежишта, спољашња одлагалишта површинских копова, селективно откопавање и искоришћење плодног слоја, система рекултивације нарушеног земљишта, обликовање и обнављање простора површинских копова и еколошки аспекти подводне експлоатације); 5. Формирање површине одла¬га¬ли¬шта (Планирање површина одлагалишта, периоди слегања одлагалишта, одређивање обима планирања косина одлагалишта дисконтинуалном опремом и одређивање обима радота на планирању одлагалишта лепезастих гребена /прорачун обима радота на планирању лепезастих гребена, утицај слегања одлагалишта на обим радота на планирању и време рекултивације и планирање површина хидроодлагалишта/); 6. Технологија експлоатације плодног слоја откривке (Технолошке шеме рада скрепера, технологија експлоатације плодног слоја багерима кашикарима и дреглајнима, откопавање плодног слоја булдозерима и коришћење основне опреме за експлоатацију плодног слоја.); 7. Експлоатација потенцијално пло¬д¬ног материјала (Селективна експлоатација потенцијално плодног слоја континуалним системима, селективно одлагање потенцијално плодног материјала одлагачима и дисконтинуална селективна експлоатација потенцијално плодног материјала); 8. Избор технологије рекултивације (Ефективност технолошких шема рекултивације, развој технологије површинске експлоатације /технологије површинске експлоатације нагнутих и стрмих лежишта/); 9. Динамика површинске експлоатације ле¬жишта по етапама са привременом конзервацијом делова радних зона (Контролисана динамика површинске експлоатације нагнутих и стрмих лежишта, етапна површинска експлоатација са повремено нерадним боковима); 10. Хидроодлагалишта; 11. Површинска експлоатација као инжењерско-еколошки систем
Литература:
  1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
  3. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
  4. Кукрика М., 2001: Мала енциклопедија заштите животне средине, Текон системи, Београд
  5. Стилиновић, 1991: Пошумљавање, Шумарски факултет, Београд
  6. Шмит С., 1996: Рекултивација пошумљавањем одлагалишта површинских копова рудника лигнита Колубара, Институт за шумарство, Београд
Метода извођења наставе:
Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти