ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Оптимизација транспортних система у рудницима

Студијски програм:
Рударско инжењерство (III семестар -DOS)
Назив предмета: Оптимизација транспортних система у рудницима
Предавачи:
проф. др Ивица Ристовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање и изучавање оптимизације параметара свих типова транспортних система (континуални, дисконтинуални и комбиновани) који се користе за транспорт и извоз у подземној експлоатацији лежишта минералних сировина.
Исход предмета:
Практично знање студента у пракси да пројектује, планира, управља и изврши избор оптималног транспортног система у подземној експлоатацији лежишта минералних сировина
Садржај предмета:

Теоријска настава
Методологија и методе оптимизације транспортних система у рудницима, Техничко-технолошки параметри елемената транспортних система, Техничко-технолошки параметри транспорних система (континуалних, дисконтинуалних, комбинованих), Економски параметри транспорта, Техно-економска анализа и оцена транспортних система, Оптимизација, димензионисање и избор оптималног транспортног система.

Практична настава
На практичним вежбама и радом на студијским истраживачким радовима студент ће савладати оптимизацију и избор оптималног транспортног система за руднике са подземном експлоатацији лежишта минералних сировина коришћењем одговарајућих софтвера Helix, Talpac и Xeras.

Литература:
  1. Ристовић, И., 2011: Континуални транспортни системи у подземној експлоатацији минералних сировина, РГФ, Београд
  2. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд
  3. Грујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.
  4. Грујић, М., 1995. Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, Београд
  5. Упуства за рад Helix, Talpac и Xeras
Метода извођења наставе:
Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда пројекта оптимизације транспортног система
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти