Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Оптимизација система површинске експлоатације

Студијски програм:
Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)
Назив предмета: Оптимизација система површинске експлоатације
Предавачи:
проф. др Дејан Стевановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: Транспорт у рударству, Рударске машине у површинској, Технологија површинске експлоатације
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање са технолошким системима површинске експлоатације, принципима избора и моделима оптимизације система експлоатације на површинским коповима.
Исход предмета:
Практично знање студента да успешно може да врши оптимизацију техничко-технолошких параметара и капацитета система за површинску експлоатацију.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе техно-економског моделирања и анализе континуалних, дисконтинуалних и комбинованих система експлоатације на површинским коповима. Процена економског века рада опреме, фиксних и оперативних трошкова. Оптимизација система применом ДЦФ метода. Анализа осетљивости и ризика изабраног решења.

Практична настава
Примена софтвера на примерима из праксе за димензионисање континуалних, дисконтинуалних и комбинованих система у површинској експлоатацији.

Литература:
  1. Божо Колоња, Транспорт на површинским коповима, РГФ, 2008
  2. Боровић Р., 2003: Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима, Веларта Београд
  3. Ian C.Runge, Mining economics and strategy, SME, 1998.
  4. Mining equipment and systems, J.M. Czaplicki, CRC Press, 2010.
  5. Pavlović V., 1989: Pouzdanost diskontinualnih sistema u površinskoj eksploataciji, RGF, Beograd
  6. Bruce Cavender, Mineral production costs – analyses and management, SME, 1999
  7. Crowford, J.T., and Hustrulid, W.A., " Open Pit Mine Planning and Design", 1979.
Метода извођења наставе:
Предавања, Семинарски радови – Израда пројекта уз примену софтвера
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит35
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Практична настава20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти