ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Оптимизaциja рaдa мeхaнизaциje у пoдзeмнoj eксплoaтaциjи

Студијски програм:
Рударско инжењерство (III семестар -DOS)
Назив предмета: Оптимизaциja рaдa мeхaнизaциje у пoдзeмнoj eксплoaтaциjи
Предавачи:
проф. др Владимир Милисављевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за одређивање оптималних параметара рада механизације у подземној експлоатацији.
Исход предмета:
Стицање уско стручних знања из области примене механизације подземној експлоатацији.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање о методама и принципима оптимизације. Одређивање критеријума за оптимизацију рада откопне, утоварне и транспортне механизације у подземној експлоатацији. Одређивање оптималне дужине широког чела са аспекта рада механизације, одређивање капацитета и брзине напредовања откопног радилишта. Одређивање висине резања и оптимизација параметара механизоване хидрауличне подграде. Оптимизација параметара машина за механизовано стубно-коморно откопавање и утоварно-транспортне механизације у условима подземне експлоатације. Анализа циклуса рада утоварних машина и јамских камиона.

Практична настава
Практична настава са демонстрацијом примера рада механизације у подземној експлоатацији. Прорачун параметара рада и учинака механизације на основу различитих критеријума, анализа алтернатива и оптимизација.

Литература:
  1. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – I део, машине за бушење и откопавање
  2. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији, уџбеник;
  3. Војин Чокорило, Механизована хидрауличан подграда; РГФ Београд, монографија
Метода извођења наставе:
Предавања уз подршку мултимедијалних презентација. Практична настава обухвата рачунске вежбе и израду два семинарска рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти