Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте и гаса

Предавачи:
проф. др Душан Даниловић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Завршене дипломске студије
Циљ предмета:
Циљ предмета је проширивање стечених сазнања са основних и дипломских академских студија кроз одабрана поглавља и реализацију истраживања која су предвиђена докторском дисертацијом.
Исход предмета:
Да развије код студента способност самосталног научно-истраживачког рада, способност критичке анализе и процене резултата.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Студент у зависности од области из које ради докторску дисертацију може изабрати одређена поглавља како би се што боље усмерио у жељеном правцу истраживања. Одабрана поглавља: Сепарација гаса из нафте, Дехидрација нафте, Припрема лежишних вода за одлагање, Системи сабирања нафте и гаса, Припрема природног гаса, Проток нафте и гаса кроз цевоводе, Неизотермни проток нафте, Двофазни проток, Парафинске нафте, Оптимизација цевовода.

Практична настава
Практична настава се реализује у оквиру једног или више одабраних поглавља која су везана за предмет изучавања доктроске дисертације.

Литература:
  1. Прстојевић Б., Цевоводни транспорт нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 1998.методом, уџбеник, ДИТ Нови Сад -Рударско геолошки факултет, 1999, 524 стр.
  2. Прстојевић Б., Цевоводни транспорт нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 2012.
  3. Прстојевић Б., Припрема нафте, гаса и лежишних вода, Рударско геолошки факултет, Београд 1996.
  4. Прстојевић Б., Припрема нафте, гаса и лежишних вода, Рударско геолошки факултет, Београд 2012.
Метода извођења наставе:
Power point презентација, консултације, практичан рад, семинарски радови
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава30
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -