Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Планирање и оптимизација површинских копова

Студијски програм:
Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)
Назив предмета: Планирање и оптимизација површинских копова
Предавачи:
проф. др Дејан Стевановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: Пројектовање површинских копова, Оптимизација површинских копова, Техноекономска оцена рударских пројеката 1
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање са савременим методама оптимизације површинских копова.
Исход предмета:
Успешно савлађивање програма овог предмета треба да омогући студенту: Примену савремених метода планирања и оптимизације површинског копа, технике одлучивања у поступку доношења инвестиционих одлука. Разумевање ризика и осетљивости пројекта у реализацији пројекта.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Економски принципи оптимизације и планирања површинских копова (економски фактори, понуда и потражња за металима, приходи/добит). Процес планирања површинског копа (кораци у планирању, значај студије изводљивости у процесу планирања, избор система експлоатације). Финансијски концепт (временска димензија новца, садашња вредност и ануитети, технике инвестиционог одлучивања). Рударска економија (економија и теорија рудника, моделирање животног века рудника). Процена трошкова (инвестициони и оперативни трошкови). Дугорочна стратегија рудника (економски блок модел копа, оптимизација завршне контуре копа, дугорочно/срдњерочно и оперативно планирање производње, теорија граничног садржаја корисне компоненте у руди). Евалуација рударског пројекта (техно-економско моделирање). Примери из праксе планирања и оптимизације копова (пример копа метала и копа угља).

Практична настава
Лабораторијске вежебе по наставним јединицама на реалним подацима за површинске копове метала и угља.

Литература:
  1. Божо Колоња, Пројектовање површинских копова, РГФ, 2005
  2. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006
  3. H. L. Hartman, ed., SME Mining engineering handbook, AIME, New York, 1992. (SME)
  4. B. A. Kennedy, ed., Surface mining, 2nd ed., AIME, New York, 1990. (SME)
  5. Uputstva za rad - SURPAC, GEMCOM, MINESCHED I WHITTLE
Метода извођења наставе:
Предавања, Израда Пројекта
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти