Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из експлоатације нафте и гаса

Предавачи:
проф. др Душан Даниловић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Завршене дипломске студије
Циљ предмета:
Циљ предмета је проширивање стечених сазнања са основних и дипломских академских студија кроз одабрана поглавља и реализацију истраживања која су предвиђена докторском дисертацијом.
Исход предмета:
Да развије код студента способност самосталног научно-истраживачког рада, способност критичке анализе и процене резултата.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Студент у зависности од области из које ради докторску дисертацију може изабрати одређена поглавља како би се што боље усмерио у жељеном правцу истраживања. Одабрана поглавља која су на располагању: • Сложени производни ситеми. • Карактеристика утока нафте и гаса у вертикалну, косу и хоризонталну бушотину. • Упоредна анализа производње нафте из вертикалне косе и хоризонталне бушотине. • Мултилатералне бушотине и њихове карактеристике. • Динамика протока флуида кроз бушотину. • Регулација и контрола рада еруптивних нафтних и гасних бушотина. • Систем анализа рада еруптивних нафтних и гасних бушотина. • Систем анализа мреже бушотина (интегрални модел поља). • Методе експлоатације нафте и гаса . • Mеханичкe методe експлоатације. • Гаслифт (континуални, повремени, клипни). • Дубинско пумпање на клипним шипкама. • Елетроцентрифугалне пумпе

Практична настава
Практична настава се реализује у оквиру једног или више одабраних поглавља која су везана за предмет изучавања доктроске дисертације.

Литература:
  1. Душан Даниловић, Весна Каровић Маричић, Дејан Ивезић, Примена савремених метода у управљању проcесом производње нафте и гаса, РГФ, 2010, 164 стр.
  2. Душан Даниловић, Механичке методе експлоатације нафте и гаса, НИС Нови Сад, 2003, 181 стр.
  3. Мишо Солеша, Душан Даниловић, Буза Зсолт, Систем анализа производње нафте и гаса еруптивном методом, уџбеник, ДИТ Нови Сад -Рударско геолошки факултет, 1999, 524 стр.
  4. Brown,K.E., The Technology of Artificial Lift, Petroleum Publishing Co.,Tulsa, 1980.
Метода извођења наставе:
Power point презентација, консултације, практичан рад, семинарски радови.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава30
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -