Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механохемијска активација

Студијски програм:
Рударско инжењерство (III семестар -DOS)
Назив предмета: Механохемијска активација
Предавачи:
проф. др Милена Костовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Oспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области механохемијске активације, упознавање са машинама и уређајима који се користе у процесу механохемијске активације, посебно специјалних млинова и и њиховом конструкцијом, као и упознавање са новонасталим особинама примарних и секундарних сировина третираних у процесу механохемијске активације и могућностима њихове примене у различитим индустријским гранама.
Исход предмета:
Стицање квалитетног знања из области механохемијске активације.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Опште основе и својства чврстих тела. Идеални и реални кристали. Дефекти кристалне решетке и чврсти раствори. Деформације кристала. Основни принципи уситњавања и одабрани примери процене ефикасности система за уситњавање. Садашње стање и развој принципа и уређаја за уситњавање. Теоријска разматрања механохемијске активације и модели. Одабране методе за анализу сировина и одређивање утрошка енергије при млевењу. Механичка активација у високо интензивним енергетским млиновима. Претварање и пренос енергије за време млевења. Улога адитива за млевење на околину при механичкој активацији минерала. Механичка активација минерала и међупроизводи који се при том добијају. Механичка активација у рударству и хемијској индустрији. Механохемијска технологија у инжењерству

Практична настава
Одговарајући научно-истраживачки и експериментални рад у области механохемијске активације на минералним или секундарним сировинама који су предмет изучавања студента у оквиру докторске дисертације

Литература:
  1. K. Tkáčová, Mechanical Activation of Minerals, ELSEVIER, 1989
  2. K.Gotoh, H.Masuda and K.Higashitani, Powder Technology Handbook, Toyohashi University of Technology, Kyoto University, Mercel Dekker Inc.(1997)
  3. Gutman E.G.: Mechamochemistru of materials, Cambrig Int. Sci. Pub. 1998.
  4. Ristić M., Miločević S., Miljanić P., Mechanic activation of inorganic materials, SANU, 1998.
Метода извођења наставе:
Консултативна
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти