ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Мерење и управљање процесима

Студијски програм:
Рударско инжењерство (III семестар -DOS)
Назив предмета: Мерење и управљање процесима
Предавачи:
проф. др Снежана Александровић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање теоријских знања из области управљања процесним системима и основних вештина неопходних за самосталан избор компонената, мерних и регулационих делова система за надзор и управљање.
Исход предмета:
Упознавање са основним елементима који чине систем управљања и основним карактеристикама мерних елемената.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне карактеристике управљања процесима. Конфигурација система управљања. Комуникација појединих елемената система. Аквизиција података. Физички принципи рада сензора. Инструменти за мерење протока, притиска, нивоа, температуре.

Практична настава
Примери инструмената за мерење неелектричних величина, који налазе примену у рударству. Симулација мерења.

Литература:
  1. Литература по препоруци предавача.
Метода извођења наставе:
Предавања и рачунске вежбе изводе се у учионици, уз приказивање одговарајућих симулација и видео материјала, карактеристичних за управљање процесима у рударству.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Практична настава20
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти