ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката

Студијски програм:
Рударско инжењерство (III семестар -DOS)
Назив предмета: Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката
Предавачи:
проф. др Небојша Гојковић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ премета је да студенте рударства упозна са основама геомеханичким истраживањима неопходним за пројектовање и изградњу подземних објеката.
Исход предмета:
Предмет ће обезбедити слушаоцима разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности. Стабилност подземних просторија и објеката представља основу проучавања механике стена у циљу безбедног извођења рударских радова, што представља императив савремене подземне експлоатације.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Током предмета слушаоци ће се упознати са истраживањима која су неопходна за изградњу подземних објеката. Поставиће се основе за израду програма истраживања стенског масива за потребе изградњу свих капиталних подземних објеката. Приказаће се могућности примене појединих лабораторијских и теренских метода испитивања стенског масива, као и класификација за потребе пројектовања и изградње подземних објеката. Посебно ће се приказати могућности изградње подземних објеката за друге намене осим рударске. Приказаће се посебна геомеханичка истраживања за ове потребе.

Практична настава
Изучавање физичко-механичких својстава стенског материјала, теорија лома полувезаних, невезаних стенских маса и везаних стенских маса. Изучиће се напредне методе за анализу напонског стања око подземних просторија и објеката. Детаљно ће се изучити најсавременије методе за одређивање стабилности подземних просторија.

Литература:
  1. П. Милановић: “Механика стена – посебна поглавља”, Рударско-геолошки факултет, 1985.
  2. Z.T. Bieniawski: “Rock Mechanics Design iн Mining and Tunneling”, A.A. Balkema, Rotterdam, 1984.
  3. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2007 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/corner/Practical_Rock_Engineering.pdf
  4. E. Hoek, P.K. Kaiser, W.F. Bawden: “Support of Underground Excavations in Hard Rock”, A.A Balkema, 1995.
  5. E. Hoek, E.T. Brown: “Undeground Excavation in Rock”, IMM, London, 1980.
Метода извођења наставе:
Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе (демонстрационе и самосталне), израда елабората и семинарских радова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти